Stud Fees 2021

Fresh semen

Albaran XX: 300 + 450 euro

Carambole 300 + 1300 euro

Checkter 300 + 700 euro   order before 08.30 bestellen

Connect 300 + 900 euro

Czardas 300 + 950 euro

Daily Diamond 300 + 900 euro

Dettori 300 + 700 euro

Jayson 300 + 700 euro

Just One 300 + 550 euro

Je Suis Equus Tame 300 + 700 euro

Kjento 300 + 1200 euro

Lifestyle 300 + 500 euro

Lingo vd Watermolen 300 + 500 euro

Magnum van den Bisschop 300 + 500 euro

Mees vd Watermolen 300 + 500 euro

United Touch  1800 euro  . 1 dose pro cyclus order before 9 o’clock 

 

 

Frozen semen

Breezer 300 + 600 euro

Cartani 300 + 800 euro

Famous 300 + 500 euro

Fibonacci 300 + 600 euro

Florett As 300 + 700 euro

Foreign Affair 300 + 500 euro

Gin Tonic 300 + 500 euro

Haynes GH 300 + 600 euro

Karandasj 300 + 700 euro

King Kolibri 300 + 500 euro

Montender 500 + 700 euro

Quidaro 300 + 600 euro

Quint 300 + 400 euro

Scandic 300 +900 euro

Tjungske 300 + 400 euro

Voltaire 300 + 1700 euro

Wedgwood 300 + 600 euro

Wietvot 300 + 700 euro

Breedingfee is  excl. Vat / excl. shippingcosts  / excl. Healthcertificate NVWA