Stud Fees 2019

Albaran XX: 250 + 500 euro

Carambole 300 + 1300 euro

Checkter 300 + 700 euro order before 08.30

Connect 300 + 700 euro

Daily Diamond 250 + 1000 euro

Dettori 250 + 750 euro

Haynes GH 250 + 650 euro

Just One 250 + 600 euro

Je Suis Equus Tame 250 + 650 euro

Kaiden 250 + 650 euro

Kardesh 250 + 550 euro

Kjento 250 + 950 euro

Magnum van den Bisschop 200 + 600 euro

Quidaro 250 + 650 euro

United Touch S 300 + 1500 euro

Wedgwood 250 + 750 euro

 

Frozen Semen

Breezer 300 + 600 euro

El Clarimo 250 + 600 euro

Famous 250 + 550 euro

Fibonacci 250 + 650 euro

Florett As 250 + 750 euro

Foreign Affair 250 + 500 euro

Gin Tonic 250 + 550

Karandasj 200 + 800 euro

King Kolibri 200 + 600 euro

Montender 500 + 700 euro

Quint 250 + 500 euro

Scandic 200 + 1000 euro

Tjungske 200 + 500 euro

Voltaire 300 + 1700 euro

Wietvot 200 + 800 euro

Stud fees are excl. VAT/excl. shipping/excl. NVWA Paper