Voorwaarden 2017

Sperma bestelling de Watermolen – EU-NL-8485
In het dekseizoen kunt u elke ochtend tot 10.00 uur sperma bestellen . Als u uw bestelling per fax of email stuurt, is het altijd goed om de bestelling nog even telefonisch te controleren om te vragen of het goed is aangekomen. Graag bij de eerste dekking altijd de naam van de eigenaar en de naam en het levensnummer van de merrie doorgeven!
Telefoonnummer: (+31) 053 5721234

Zie hier de Algemene voorwaarden 2017 :

 • Via station S.W.S. De Watermolen te Haaksbergen zijn alle SWS-hengsten beschikbaar.
 • alle verzendkosten worden doorberekend aan de merriehouder (€30,- per zending)
 • Hengstenstation S.W.S De Watermolen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 • Altijd paspoort meebrengen van de merrie. ivm vervoersregels verplicht, maar ook moet per 2015 het paspoort aanwezig zijn op de plaats waar de merrie verblijft. Bij het niet aanwezig zijn als er gecontroleerd wordt volgt er een hoge boete, welke wordt doorberekend aan de merriehouder.
 • Merries worden geïnsemineerd voor rekening en op risico van de merrie eigenaar.
 • Sperma kan dagelijks besteld worden tot 10.00 uur!
 • Indien sperma voor een embryospoeling bedoeld is ,moet dit bij de eerste bestelling worden vermeld.
 • Gustverklaringen dienen vóór 30 september 2017 in ons bezit te zijn, anders vervalt de gustreductie!
 • De merrie begeleiding op ons station wordt verzorgd door maatschap Paardenkliniek De Watermolen.
 • De merriebegeleiding voor het insemineren met vers sperma uit Nederland bedraagt € 100,- ex btw per seizoen voor het opvoelen, insemineren en scannen. Deze wordt u door Paardenkliniek de Watermolen B.V. in rekening gebracht.
 • Extra veterinaire kosten, zoals injecties, spoelen, antibiotica behandelingen en/of operaties worden door Paardenkliniek de Watermolen B.V.  in rekening gebracht bij de merriehouder.
 • Indien de hengsten op een buitenlands dekstation gestationeerd zijn, dan worden de verzendkosten en de kosten voor de gezondheidspapieren doorberekend aan de merriehouder.
 • Bij gebruik van diepvries sperma zal Paardenkliniek de Watermolen voor alle handelingen en/of controles de normaal geldende veterinaire kosten in rekening brengen.
 • Dekclausule mogelijk bij meerdere merries.
 • Het stalgeld in 2017 bedraagt 8,00 euro (excl. BTW) voor merries zonder veulens en 10,00 euro (excl. BTW) voor merries met veulen.
 • Zijn er klachten, problemen of vragen neemt u dan contact met ons op.
 • Bij de eerste dekking a.u.b. een kopie van het afstammingsbewijs meenemen.
 • Voor export van diepvriessperma van al onze hengsten graag tijdig contact opnemen in verband met het regelen van de benodigde gezondheidscertificaten. Deze aanvragen moeten 48 uur van te voren voor 7 uur worden gedaan.
 • De algemene voorwaarden van de KWPN Bond van Hengstenhouders zijn van toepassing op de dekkingen bij S.W.S. De Watermolen.
 • Alleen gecertificeerde inseminatiestations, die aangesloten zijn bij de Bond van KWPN Hengstenhouders hebben recht op inseminatievergoeding.
 • Alle gemaakte verzendkosten en ontvangstkosten van het sperma van alle hengsten en alle SWS hengsten worden doorberekend aan de merriehouder.
 • Inseminaties met sperma in eigendom van de klant en/of van buitenlandse hengsten, wordt provisie berekend.

Voor meer informatie en voorwaarden met betrekking tot onze hengsten kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor verzending van sperma buiten Nederland worden de verzendkosten en de kosten voor de gezondheidspapieren doorberekend aan de merriehouder! Voor de hengsten die op een buitenlands dekstation staan worden ook de verzendkosten doorberekend aan de merriehouder. U kunt hier vrijblijvend contact over opnemen.